2014, ഒക്‌ടോബർ 19, ഞായറാഴ്‌ച

ഹൃദയത്തോട്

പകുത്തെടുത്തിട്ടില്ല,
പങ്കുവെച്ചിട്ടുമില്ല!
നിനച്ചിരിക്കുന്നില്ല
നിനക്കുള്ളതൊന്നും.

പിടക്കാതെ പെണ്ണെ
പാന്ഥർ അറിയും നിൻ -
പിടക്കും മനസ്സിൻ വേദന.

മികച്ചതൊന്നില്ല പെണ്ണേ
തമ്മിൽ ഭേദമേയുള്ളു!
മുറുക്കിയുടുത്തോളൂ
വരിഞ്ഞടുപ്പിക്കും മുൻപ്‌!

മൗനം അണകെട്ടുന്നുണ്ട്‌,
പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാതെ,
 ഹൃദയം ,പട്ടുനൂൽ പോലെ നേർത്തതാണു
തൊട്ടുനോക്കിയിട്ടുണ്ടോ
 നീ തട്ടിയെടുക്കും മുൻപ്‌?!!

അലങ്കാരപാത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്‌,
ഭഗിയുള്ളവ പക്ഷെ പൊടിപിടിച്ചത്‌,
മിനുസ്സമുള്ളവ പക്ഷെ കാലം ചെന്നത്‌,
ഭംഗിയും മിനുസ്സവും ഉള്ളത്‌ : 
എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടത്‌!!
പോരുന്നൊ പെണ്ണെ ,

ഒരു മാരത്തൺ ,മനസ്സിൽ നിന്നു മനസ്സിലേക്ക്‌ ,
മാംസത്തിൽ തട്ടി വീഴാതെ
എന്നിൽ നിന്ന് നിന്നിലേക്ക്‌ ?!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ