2014, ഒക്‌ടോബർ 19, ഞായറാഴ്‌ച

ഒളിച്ചുവെച്ച വരികൾക്കിടയിൽ 
ഞെരുങ്ങി മരിച്ച പ്രണയങ്ങളേ , 

ഒഴുക്കി വിട്ട പ്രണയപാച്ചിലുകൾ കണ്ട്‌
 ശപിച്ചൊടുക്കരുതെന്നെ!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ