2014, ഒക്‌ടോബർ 19, ഞായറാഴ്‌ച

കോമ്പസ്

അകലുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ,
ഒത്ത നടുക്ക്‌ 
ഒരു മുറിപ്പാടുണ്ടാകുമെന്ന്
പഠിപ്പിച്ചതും നീ!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ