2013, ജൂൺ 30, ഞായറാഴ്‌ച

രാജാവ് നീണാള്‍ വഴാട്ടെ!

ഈ മന്‍മോഹന്‍സിംഗിനെ മാറ്റി നമുക്ക്   ഇന്ത്യയുടെ ഭരണമങ്ങു  സുക്കന്ബര്‍ഗിനു
കൈമാറിയാലോ?നമ്മളെയൊക്കെ ഇത്ര നന്നായി ഭരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വേറെ ആരുണ്ട്‌?പണികൊടുക്കുന്നവരെ
നല്ല വൃത്തിയായി മറുപണി കൊടുത്തു ബ്ലോക്കി വീട്ടിലിരുത്താനും,പ്രജകളുടെ മൌലിക അവകാശങ്ങള്‍
അന്തസായി പരിഗണിക്കുന്നതോടൊപ്പം മൌലികകടമകള്‍ ഇടക്ക് ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയും ,അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ പൂര്‍ണ ശ്രദ്ധാലുവുമായ മാര്‍ക്കല്ലേ അതിനു യോഗ്യന്‍ ?
               നാനാജാതി വിളവന്മാരെയും ഇത്ര നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയെ എവിടെക്കിട്ടും?
നിങ്ങള് ആര്‍ക്കു മാര്‍ക്കിടും മന്മോഹനോ അതോ സാക്ഷാല്‍ മാര്‍ക്കിനോ?ഫെയ്സ്ബൂക് രാജാവ് നീണാള്‍ വഴാട്ടെ...
അല്ലപിന്നെ!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: