2013, ജൂൺ 20, വ്യാഴാഴ്‌ച

എന്‍റെ സങ്കല്പത്തിന്‍ മാറാല വലകള്‍
നിന്‍റെ സ്പര്‍ശത്താലലിഞ്ഞു പോയി!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: