2014, ജനുവരി 5, ഞായറാഴ്‌ച

സ്നേഹം

ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള കരാറാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം ,
വ്യവസ്ഥകള്‍ ലങ്ഘിക്കപ്പെട്ടാല്‍ അവസാനിക്കുന്ന കരാര്‍!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ