2013, സെപ്റ്റംബർ 4, ബുധനാഴ്‌ച

രൂപയുടെ വില

കറന്‍സി നോട്ടുകളില്‍ പ്രരാബ്ദവും പ്രണയലേഖനവും reserve ബാങ്ക് നിരോധിച്ചത് നന്നായി!മുന്‍പൊക്കെ ഒരു നോട്ടില്‍ എന്തൊക്കെ ഭാവനാവിലാസങ്ങള്‍ കാണാമായിരുന്നു.പണ്ടത്തെ വിരുതന്മാരുടെ ഫെയിസ്ബൂക്കായിരുന്നു കറന്‍സിനോട്ടുകള്‍..,മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നതെല്ലാം കുറിച്ച് വിടാനുള്ള മോന്തപുസ്തകം! ഇപ്പോ ഒരു വിലയുമില്ലാതായി തളര്‍ന്നു കിടക്കുന്നു.ഇത്രേയുള്ളൂ ഏതു പുസ്തകത്തിന്റെയും ഭാവി...വെറും ആവി! — feeling ന്‍റെ കയ്യീന്ന് പോയ കാശൊക്കെ ന്‍റെ കയ്യില്‍ തന്നെ വരണെ.

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: